EKSKLUZIVE: Aeroporti i Tiranës del me njoft.imin zyrtar dhe konfirmon laj.min e h.idhur për shqi.ptarë

“Situata shë.ndetësore në Shqipëri, duket se nuk i ka bindur zyrtarët e Bashkimit Eur.opian që të hapin dyert për shqiptarët. Ndaj, pas takimit të mbrëmshëm të diplo.matëve të E.U,

Shqipëria është lënë jash.të listës së shteteve, që mundëson qytetarët të mund të hyjnë lirisht në vendet e Bashkimit Europian. 5 seconda pasi te keni hapur marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *