Molliqaj: Albin, çfarë di ti për kri.met e UÇK-së kur iu dr.ejtove Thaçit me s.ugjerimin për të shkuar në H agë

VV ka kohë që thotë se Hashim Thaçi po e ne.gocion një ma.rrëveshje të dë.mshme për Kosovën, për ta shp.ëtuar kështu veten nga Gjy.kata. Në këtë qëndrim, pr.esupozimi është i qartë. Sipas Kurtit, drejtori pol.itik i UÇK-së, Hashim Thaçi qenka i fa.jshëm, pra paska bërë kr.ime lu.fte dhe prandaj po ikën prej gjy.kimit. 5 seconda pasi te keni hapur marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *